Η ασάφεια

Η ασάφεια δηλαδή, συγγενεύει με τη κενολογία. – Ιωάννα Παπαζαφείρη, “λάθη στη χρήση της γλώσσας μας”

Η ασάφεια

Η ασάφεια δηλαδή, συγγενεύει με τη κενολογία. — Ιωάννα Παπαζαφείρη, “λάθη στη χρήση της γλώσσας μας”

Macbook pro BT wireless fix

This worked (originally here) I know how to solve this problem had the same issue, its basically because you BTHome hub runs a 5GHz frequency a long with a 2GHz frequency and for some reason your mac tries to connect to that even though they dont have the techologies will allow them to run on […]

Macbook pro BT wireless fix

This worked (originally here) I know how to solve this problem had the same issue, its basically because you BTHome hub runs a 5GHz frequency a long with a 2GHz frequency and for some reason your mac tries to connect to that even though they dont have the techologies will allow them to run on […]

Don’t make me think: Coffeeshop edition

At the coffeeshop, I order two cups of iced coffee for takeout. The waitress asks if I prefer she put them into a carton holder or a plastic bag. I answer “carton holder” (probably because it’s recyclable). I am reminded of Don’t Make Me Think. Great apps let users accomplish tasks easily, directly. Coffeeshops should […]

Don’t make me think: Coffeeshop edition

At the coffeeshop, I order two cups of iced coffee for takeout. The waitress asks if I prefer she put them into a carton holder or a plastic bag. I answer “carton holder” (probably because it's recyclable). I am reminded of Don't Make Me Think. Great apps let users accomplish tasks easily, directly. Coffeeshops should […]