Η ασάφεια

Η ασάφεια δηλαδή, συγγενεύει με τη κενολογία. — Ιωάννα Παπαζαφείρη, “λάθη στη χρήση της γλώσσας μας”

We are what we do (note to self)

  I’d like to meditate on the following* We are what we do. Not what we think, say or feel. Magic happens when thoughts, feelings, words and promises turn into actions. Let that sink in for a moment… The above holds for others too. Instead of promises, pay attention to how people behave, their actions. Choose the company you keep. “past […]

%d bloggers like this: