Η ασάφεια δηλαδή, συγγενεύει με τη κενολογία.

-- Ιωάννα Παπαζαφείρη, "λάθη στη χρήση της γλώσσας μας"